Bekräftelse

December 27, 2011 § Leave a comment

Ju YNGRE barn desto  TÄTARE  kontakter (kort minne): med 1-2- sekunders uppmärksamhet  kan barnet påminnas om att kärleken och tryggheten är nära.

Advertisements

Bara en gång del 2

December 12, 2011 § 2 Comments

När man har tillämpat “bara en gång” vid fem tillfällen kommer barnet att generalisera och börja följa. Hur länge man väntar efter denna enda gång beror på barnets ålder – tystnaden måste brytas i tid så att det inte blir till “tortyr” i barnets ögon.
Ju yngre barn, desto kortare paus.
Hälsar Hans

Att säga nej

December 12, 2011 § 1 Comment

Tanken med Den Positiva Metoden är att antalet tillrättavisningar ska minska radikalt – och ersättas av att man visar barnet tillrätta (visa hur man gör, instruktioner i förväg etc) när det behövs. Behöver man ändå säga ifrån, gör det så milt som möjligt:

säg: “Nej”!  och skaka litet på huvudet… inget mer… försök fortsätta leken…..  AVLEDNING är alltid bra…

Hälsar Hans och Anna

Bara en gång?

December 11, 2011 § 4 Comments

Uppföljning av tidigare läsarinlägg:

“Hej Hans!
Du skriver i ditt inlägg att man bara ska säga till en gång men då skulle jag inte få mina barn (flicka 5 och pojke 7) att göra någonting utan att tjata. Även om jag säger till 20 gånger så får jag ofta höja rösten för att få dem att till exempel stänga av tv:n eller klä på sig när vi ska ut. För mig låter det helt otroligt att det skulle räcka med en enda gång?! Har du verkligen testat det här i verkligheten där kraven är hur många som helst och föräldrar är stressade och har massor med tider att passa?
// Rebecka”

Hej Rebecka!

Att det räcker med BARA EN GÅNG är inte bara otroligt, det är en vetenskaplig sanning: En gång är starkare än 20 tillsägelser. Det är under pausen efter denna ENDA tillsägelse som barnet reagerar med att lyda!

Mekanismen bakom att detta fungerar är densamma som för de dialogregler vi omedvetet följer i vår vardag: Om någon ställer en fråga känner du omedelbart en impuls att svara. På samma sätt uppstår ett obehag om man inte får någon reaktion på det man säger. Dialogreglerna har redan det lilla barnet lärt sig att omedvetet tillämpa.

När föräldern ber barnet att klä på sig känner barnet förälderns förväntan på reaktion / svar. Svaret blir under gynnsamma omständigheter att barnet börjar klä på sig. Ett annat möjligt svar är att barnet istället börjar strula och vägrar följa förälderns önskan. I båda fallen har barnet svarat.

Om föräldern upprepar sig och tjatar lär sig barnet att det inte krävs någon reaktion – de normala dialogreglerna upphävs. Barnet kommer att strula ända tills något ändras i förälderns uppmaning, exempelvis genom en förändring i röstläge. Först nu får barnet impuls att svara.

Väljer föräldern istället att endast uppmana barnet EN ENDA GÅNG kommer en paus – tystnad – att uppstå. Denna upplevs mycket starkt av barnet som förr eller senare kommer att känna sig manat att svara (positivt genom att utföra uppmaningen eller negativt genom strul och vägran). Pausen verkar starkare ju längre den varar.

Når man inte önskat resultat kan man förstärka pausen ytterligare, exempelvis genom att sätta sig på en stol (för att markera att man väntar) eller själv börja klä på sig. Däremot bör man inte visa negativa reaktioner som att sucka eller verka irriterad.

Lycka till!

Önskar Hans och Anna

Tillbaka till samarbete

December 9, 2011 § 2 Comments

När barnet ‘olyder’ behöver  den vuxne öka spontankontakten tills barnet samarbetar, igen. Barnets naturliga läge är samarbete och med ett ökat positivt bemötande återgår barnet till detta.

Olydnad och trots är en demonstration från barnets sida – barnets sätt att säga att det behöver mer kärlek och bekräftelse. Det är viktigt att komma ihåg att det är barnets uppfattning och upplevelse vi talar om här – vi som vuxna kanske inte ser att vi ägnar barnet för lite uppmärksamhet. Situationer och sammanhang kan förändra barnets upplevelse – även om vi inte har förändrat vårt sätt att bemöta barnet.

Ibland behöver barnet mer.

Hälsar Hans

Små barn

October 9, 2011 § Leave a comment

Små barn fäster sig vid den vuxne de får mest tid tillsammans med – här kan MM bli MAMMA.

Hälsar Hans

Retrospektivt: Föreläsningen

May 18, 2011 § Leave a comment

Jag trivdes under den korta timmen. Stort tack till er som kom, lyssnade och bidrog med era erfarenheter och exempel ur era liv med barn. Nästa gång tar jag 90 min så jag kan utvidga. Fick många nya och gamla tankar – en del kommer att publiceras här.  Inledde föreläsningen med dikten om LYCKLIGA BARN. Vill berätta mer om min historik: mera om de barnpsykiatriska åren och hur DU klarar att rätt BEMÖTA barnet i vardagslivet.

Hälsar Hans – bloggägaren själv